Naučte děti správnému vztahu k penězům

Materiální hodnoty mají v současnosti mnohem větší význam a pro mnohé jsou jedinou zárukou štěstí. Učit děti správnému postoji a vztahu k penězům je proto velmi důležité.

Peníze jsou obrovským pokušením. Někteří jim podléhají a jsou kvůli nim ochotni udělat doslova všechno. Takové osudy bývají často smutným příběhem.

Na druhé straně jsou peníze pro život velmi potřebné a mnoho lidí trápí finanční problémy po celý život. Jak budovat v dětech správný postoj k penězům a míru v jejich používání?

Podle dětské psycholožky Renáty Cagalové není jednoduché přesně určit, kdy je dítě schopno uvědomit si význam peněz, „u každého jedince je vývoj individuální, a proto je na rodičích všímat si změn v postojích a jejich zájmu o fungování finančního systému.“

Neizolujte dítě od peněz ale postupně mu vysvětlujte, jak se peníze v běžném životě používají, u menších dětí jde o jednoduché informace typu – máma a tato chodí do práce, aby vydělaly peníze a mohli jsme si koupit jídlo.

Později můžete připojit informace o jiných výdajích, jako jsou platby za bydlení, oblečení, automobil, dovolené atp.

Chceme pro děti všechno
Dítě přirozeně touží po všech hračkách, které vidí a tak jsme v obchodech často svědky povyku, dožadování se, či házení o zem.

Rodiče mají problém říci ne. Podle psycholožky dělají rodiče nejčastější chyby s nejlepším úmyslem, „ve snaze dopřát svému dítěti věci po kterých touží, utrácejí peníze neuváženě, i když je to zbytečné. Naučme se říci ne. Malé dítě není schopno chápat racionálním způsobem hodnotu peněz, proto bychom jim měli na začátek k finanční gramotnosti pomoci prostřednictvím hry. Hra na obchůdek nebo u starších dětí Monopoly.“

Zvládnout náročné situace, kdy se dítě dožaduje nové hračky je pro rodiče obtížné, nevyčtěte dítěti jeho náhlou touhu, ale zkuste ho například obejmout a říct mu, že si o tom promluvíte doma.

Podle Renáty Cagalové je také důležité jít dítěti příkladem, „dítě si osvojuje postoje svých rodičů, i když si to ještě neuvědomuje a později je začne napodobovat – pokud se chováme k penězům šetrně a zodpovědně, je pravděpodobné, že dítě si tento postoj osvojí – to jisté platí iv jiných příkladech.“

Nejhorší je puberta
Obzvlášť náročné období nastává v pubertě, kdy se buduje sebevědomí teenagera. Touha vyniknout je obrovská as tím souvisí drahé značkové oblečení, elektronika a další věci.

„Na rozdíl od malých dětí si teenagery uvědomují hodnotu peněz i status, který přinášejí. Prostřednictvím drahých značek hledají svou individualitu, potřebují se odlišit, nebo naopak začlenit a být oceňováni svými vrstevníky.

Právě kvůli citlivému věku a vnímání u těchto dětí, vyžadují mnohé školy na celém světě nošení školních uniforem, aby došlo ke zrovnoprávnění v kolektivu a teenagery se dokázali oceňovat navzájem prostřednictvím důležitějších, než materiálních hodnot,“ vysvětluje psycholožka.

Rodiče často dělají chybu, když křehké sebevědomí teenagera ještě více zraňují svou nespokojeností s ním a výčitkami.

Najděte na svém dítěti to dobré a vyzvedněte to při každé příležitosti. Dodáte mu tak potřebnou sebedůvěru a sebejistotu a vyhnete se tak potřebě dokazovat si svoji hodnotu prostřednictvím peněz.

Odmalička
Výchova ke správnému postoji k penězům není otázkou jednoho rozhovoru, ale systematické dlouhodobé práce.

Podle psycholožky by se rodič neměl bát vést dítě k zodpovědnosti už od útlého věku, „třeba začít základy jako koupě hliněného selata a šetření si na oblíbenou hračku, později přejít na přiměřené kapesné a vlastní účet v bance.

Dítě si musí uvědomit, kolik peněz a za jakým účelem může utratit, nesmí si zvyknout na případnou záchranu ze strany rodiče, pokud svůj příděl utratí neuváženě.

Finanční odměna by měla být také vždy pouze odměnou za vykonanou práci či úspěch – dítě si uvědomí hodnotu peněz, ledaže si je zaslouží.

Konfrontace s realitou o nedostatku ve vývojových zemích či slabších sociálních vrstvách dává dětem možnost vytvořit si správný pohled na hospodaření s financemi a pomoc lidem v nouzi.“

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram