Vytvořte dětem bezpečný domov

Právě domov je místo, ve kterém nejčastěji dochází k nehodám. Rodičovský strach o dítě nekončí ani tady. Máte-li malé děti, dbejte na to, abyste je ochránili před úrazem.

Co dítě doma nejvíc ohrožuje?
Ochranu rodičů potřebují nejvíc malé děti. Jejich přirozenou vlastností je zvědavost. Pokud očekáváte příchod miminka do rodiny, své bydlení musíte zbavit všech potenciálních nebezpečí.

Podle údajů Úřadu pro veřejné zdravotnictví (ÚVZ) děti utrpí nejvíce úrazů právě doma (34,1 %). Druhým nejčastějším místem úrazů jsou silnice a chodníky, po nich následují hřiště a sportoviště. Na posledním místě se nachází škola (14,25%).

Vysvětlení vysoké „domácí úrazovosti“ je několik. „Svou roli například hraje i fakt, že zatímco ve škole jsou děti téměř pod neustálým dozorem, doma bývají bez dozoru častější,“ konstatuje pediatrička Zuzana Košťálová.

V Anglii je například každoročně hospitalizováno více než milion dětí, které utrpěly úraz v domácím prostředí. Největším ohrožením dětí bývá voda, oheň či pády.

Nečekejte však na katastrofu a udělejte pro bezpečnost vašeho dítěte vše, co lze. Na trhu jsou stovky zařízení a předmětů, které bezpečnosti napomáhají a díky kterým nemusíte mít děti neustále na očích.

Důležitá je prevence
Jednou z nejčastějších příčin úrazů jsou pády. „Vhodná obuv pro sport je nutnost, často se však zapomíná na důležitost obuvi pro přezutí doma i ve škole. Pantofle by neměly klouzat a měly by zajistit pevnou a zdravou oporu nohám,“ říká doktorka Košťálová.

Dodává, že samozřejmostí je vhodné a pohodlné oblečení, které nebrání pohybu a krevnímu oběhu. Upozorňuje také, že sedavý životní styl je často příčinou problémů s páteří již u dětí.

„Nebezpečí úrazů se zvyšuje přímo úměrně s rozvojem motoriky dítěte, ale bohužel ani úrazy dětí v kojeneckém věku nejsou výjimkou,“ vysvětluje pediatrička.

Nejlepší prevencí proti úrazům dítěte je jeho pečlivá výchova, kterou si však není třeba mýlit s přehnaným omezováním.

Děťátko, které okusí bolest z pádu hned, jak se naučí chodit, si příliš neublíží, ale možná ho to naučí větší opatrnosti.

Dokonalé předcházení jakékoli modřině naopak může vést k tomu, že se dítě hůře učí odhadovat nebezpečí reálných hrozeb.

Odhadnout míru ochrany dítěte je samozřejmě také věcí jeho povahy. „Každé dítě je jiné, stejně jako dospělí. Některé děti si hrají na supermana víc, jiné jsou opatrnější,“ konstatuje doktorka Košťálová.

Samozřejmostí by měla být například ochrana hlavy helmou při sportech jako bruslení, cyklistika či lyžování. Pokud víte, že máte doma sedavého počítačového experta, možná se vyplatí investovat i do chráničů na lokty, zápěstí či kolena.

Nezapomínejte ani na dveře a okna
Pokud se ve vaší domácnosti nacházejí skleněné dveře či jiné velké skleněné plochy, nalepte na ně barevnou nálepku, aby dítě vždy vidělo, že tam sklo je a náhodně do něj nenarazilo.

Při pobíhání po domě často na tento detail může zapomenout. Okna otevírejte vždy shora jako „větračku“ a zafixujte je, aby je dítě nemohlo otevřít i zespodu.

Pokud doma máte okna, která jsou na nižší úrovni, zafixujte je tak, aby se mohla otevřít maximálně v rozpětí do 12,5 cm. Nábytek nebo jiné zařízení, po kterém by dítě mohlo lézt, soustřeďte dále od oken.

Pozor na prsty
Dětské ruce rády objevují a dotýkají se každé neznámé věci. Držte proto vše nebezpečné z jejich dosahu. V koupelně může ohrožovat dětské ručky i žehlička na vlasy, holicí strojek či fén.

Elektrické zásuvky si rodiče v současnosti běžně zabezpečují kryty, které zabraňují dětem strkat do nich prsty. Nezapomeňte ani na žehlící prkno či lehátka nebo jiné skládací kusy nábytku, které by dítě mohlo sehnout a přicviknout si v nich prsty.

Na pera, nůžky, nože, různé kancelářské potřeby a ostré předměty si vyhraďte místa, ke kterým děti nemají přístup.

Zvědavým rukám někdy neujde ani smetný koš, ve kterém se také může ukrývat nebezpečí.

Vysoké lampy zafixujte těžkým nábytkem, aby je děti nemohly strhnout dolů a horké žárovky ať září z co největší výšky. Mimo dosah dětí patří také léky nebo jiné chemikálie.

Ochrana dětí před popálením
Malé děti trpí popáleninami častěji než starší či dospělí. Většina případů opaření je způsobena vylitím horkých nápojů. Ještě 15 minut po přípravě může nápoj ohrozit dítě vysokou teplotou.

Šálky s horkým nápojem proto položte vždy na místo, na které dítě nedotáhne. Nikdy nepodávejte šálek s horkou tekutinou matce, která drží nebo kojí své dítě. I nejmenší kapka může opařit ji nebo miminko.

Malí zvědavci rádi chytají trčící předměty. V kuchyni proto vařte tak, aby ručky hrnců či pánví nevyčuhovaly a nelákaly tak dětské ruce.

Když své ratolesti připravujete koupel, začněte nejprve studenou vodou, poté dopouštějte teplou. Teplota by měla být příjemná, ne vysoká. Vyzkoušejte ji strčením ruky do vody po loket.

Voda může být nebezpečná
I když je nepříjemné představovat si, co špatného by se mohlo vašemu dítěti stát, je důležité myslet na každou maličkost a chránit jej.

U malých dětí může dojít k utopení dokonce iv pěticentimetrové vodě. Proto buďte ostražití, pokud si vaše děti hrají v blízkosti vody nebo větších nádob s vodou.

Během koupele vždy zůstávejte u ní. Nespoléhejte se na sedačky do koupele, nejsou to bezpečnostní zařízení a mohou se převrátit. Jakmile s lázní skončíte, vyprázdněte vanu.

Pokud máte na zahrádce jezírko, zakryjte ho nebo ohraďte. Vědra s vodou nebo jiné nádoby na zahradě vyprázdněte nebo je zajistěte, aby k nim děti neměly přístup.

Tancem a sportem proti úrazům
Předcházet úrazům dětí je relativně obtížné, nelze jim zabránit běhat, skákat ze zídek nebo lézt na strom.

Kromě výše zmíněných opatření se však můžete pokusit je vychovávat k odpovědnosti za své jednání a také pustit je do kontaktu s možnými následky, aby si uvědomili riziko a záměrně se mu vyhýbali.

Výbornou aktivitou na některých školách je dopravní výchova, která přispívá k bezpečnosti dětí v silničním provozu.

Dalším významným krokem může být rozvoj motoriky dětí, například prostřednictvím sportu či tance. Kromě toho, že to prospěje jejich zdraví, fyzicky zdatné děti se úrazům pravděpodobně vyhnou snáze.

Předchozí článekI děti trápí komplexy
Další článekNutit děti do učení

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram